25 czerwca 2012 — Rada Ekspercka THINKTANK

25 czerwca 2012 odbyło się spotkanie inauguracyjne Rady Ekspertów THINKTANK.

THINKTANK jako ośrodek analityczny i medium kończy w tym roku trzy lata. Chcąc rozwijać swoją misję i działalność oraz z inspiracji laureata pokojowej nagrody Nobla Muhammada Yunusa, który gościł na zaproszenie THINKTANK w Polsce na początku tego roku, zdecydowano o powołaniu sieci associated experts (sieci ekspertów współpracujących z THINKTANK) – Rady Ekspertów THINKTANK. Będzie ona wspierać merytorycznie i analitycznie prace THINKTANK jako najważniejsze ciało kolegialne przy THINKTANK obok powołanej już Rady Strategicznej THINKTANK, na czele której stanął prof. Jerzy Buzek. 

Sieć ekspertów współpracujących z THINKTANK gromadzić będzie ekspertów i praktyków w siedmiu obszarach, w których THINKTANK prowadzi strategiczne projekty badawcze i analityczne: 1) efektywne zarządzanie, 2) skuteczne przywództwo, 3) efektywna komunikacja i dialog, 4) innowacje, sieciowość i cyfryzacja, 5) energia, zielone technologie  i greennovation, 6) efektywne polityki publiczne i 7) Polska w świecie i rynki zagraniczne.

 

Do Rady Ekspertów został zaproszony Marek Kowalczyk jako ekspert z zakresu zarządzania projektami.