21 września 2012 — Marek Kowalczyk w panelu na GPW

Marek Kowalczyk był panelistą na konferencji Źródła naszej mocy: Wiedza, szczęście, autorytet zorganizowanej przez http://www.businessdialog.pl w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Panel dotyczył outsourcingu i cloud computingu. Marek występował m.in. razem z przedstawicielem firmy Microsoft. Jak możesz przypuszczać, dyskusja była ożywiona… Pełna relacja wkrótce na portalu http://www.businessdialog.pl

Marek Kowalczyk w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Marek Kowalczyk w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie