Dr Alex Klarman

Goldratt Institute Israel

Transient
MANDARINE dzięki swemu profesjonalizmowi jest cenionym ekspertem w zakresie zarządzania projektami oraz wdrażania rozwiązań i narzędzi teorii ograniczeń.
— Dr Alex Klarman, President, Goldratt Institute Israel

Jak długo Pana firma współpracuje z MANDARINE Project Partners?

Od kilku lat. Początkowo były to zupełnie luźne relacje, na zasadzie dzielenia się doświadczeniami i przemyśleniami. Ostatnio poznaliśmy się bliżej i wspólnie wzięliśmy udział w kilku bardzo interesujących przedsięwzięciach.

Jak można scharakteryzować firmę MANDARINE?

Jest to niezwykle szybko rozwijająca się organizacja – stale poszukująca wiedzy, otwarta na nowe rozwiązania. Ma ambicje i możliwości skutecznego wdrażania nowych rozwiązań, dostosowując je do realiów panujących w polskiej gospodarce. Lubi stawiać sobie ambitne cele i z ogromną determinacją dąży do ich osiągnięcia.

Wspomniał Pan o umiejętności adaptowania nowych rozwiązań na polskim rynku. Jest to jednak o wiele bardziej ryzykowne niż stosowanie powszechnych, tradycyjnych metod.

To prawda. Jednak tradycyjne metody dają tradycyjny, czyli przeciętny, wynik. Jestem współtwórcą teorii ograniczeń. Choć nauka ta powstała kilkadziesiąt lat temu i w praktyce daje bardzo dobre wyniki, wciąż nie jest wystarczająco popularna w waszym kraju.

To się jednak wkrótce zmieni, bo koleżanki i koledzy z MANDARINE mają już za sobą kilka bardzo udanych wdrożeń metody łańcucha krytycznego i narzędzi teorii ograniczeń w polskich korporacjach. Następni niebawem pójdą tą drogą.

Czy sądzi Pan, że taki scenariusz jest prawdopodobny?

Tak, oczywiście. Firma MANDARINE daje dobry przykład i jest otwarta na współpracę z innymi organizacjami, które również przekonują się do naszych metod. Co ważne, dzięki swemu profesjonalizmowi już jest cenionym ekspertem w zakresie zarządzania projektami oraz wdrażania rozwiązań i narzędzi teorii ograniczeń. MANDARINE bierze udział w wielu konferencjach i sympozjach na całym świecie. Konsultanci reprezentujący firmę mają dużą wiedzę oraz doświadczenie. Są otwarci, doskonale radzą sobie ze zróżnicowanymi grupami słuchaczy. Przyczyniają się do osiągania sukcesów przez ich klientów.

MANDARINE skoncentrowana jest na praktycznych aspektach przekazywanej przez siebie wiedzy. Ludzie pracujący w tej firmie to innowatorzy, osoby nieszablonowe – po prostu inni w pozytywnym tego słowa znaczeniu.

Prywatnie to ciekawe, warte poznania osobowości.