Barbara Fichtel, Dyrektor Personalny, Grupa ITI
Przez pierwsze pół roku współpracy spotykaliśmy się około ośmiu-dziesięciu razy. Przygotowaliśmy i wdrożyliśmy dziesięć projektów zgodnie z zaproponowaną, zaakceptowaną i przystosowaną do naszych potrzeb metodologią.
— Barbara Fichtel, Dyrektor Personalny, Grupa ITI

Od kiedy ITI korzysta z usług MANDARINE Project Partners?

Rozpoczęliśmy współpracę na początku 2008 r. Zachęciła mnie do tego korzystna rekomendacja — polecono mi MANDARINE jako firmę wyspecjalizowaną w prowadzeniu warsztatów związanych z zarządzaniem projektami. Wybór tej a nie innej firmy poprzedzony był szerokim badaniem rynku. Szukaliśmy odpowiedniego kandydata, gdyż sytuacja, z jaką musieliśmy się uporać w ITI, była nietypowa. Potrzebowaliśmy elastycznej organizacji, która będzie w stanie dopasować swoją metodologię do naszych realiów. Nie było to łatwe, gdyż prowadzenie projektów w dziedzinie HR to na polskim rynku wciąż działalność niszowa.

Co szczególnie zaskoczyło Panią w warsztacie narzędziowym MANDARINE?

Prostota i elastyczność. Specyfiką branży HR jest to, że większość zagadnień, którymi się zajmujemy, ma charakter miękki, nie do końca sprecyzowany. Możliwość wizualizacji zagadnień, planowanie projektów korzystając jedynie z długopisu i kartki papieru oraz praca grupowa wyzwoliły w nas kreatywność. Mogliśmy szerzej spojrzeć na prezentowane zagadnienia oraz dogłębnie przeanalizować złożoność problemów, z którymi mamy do czynienia. Jestem bardzo zadowolona z naszej dotychczasowej współpracy.

Jakie korzyści daje Pani firmie współpraca z MANDARINE?

Są one bardzo wymierne. Przez pierwsze pół roku współpracy spotykaliśmy się około ośmiu-dziesięciu razy. Przygotowaliśmy i wdrożyliśmy dziesięć projektów zgodnie z zaproponowaną, zaakceptowaną i przystosowaną do naszych potrzeb metodologią. Zarówno dla nas, jak i konsultantów MANDARINE było to ciekawe doświadczenie. Niewielu firmom udało się wdrożyć podobne rozwiązania.

Czy MANDARINE szybko i właściwie odpowiada na Pani pytania i prośby?

Tak. Nigdy nie mieliśmy z tym problemu.