Barbara Szczepanik

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Barbara Szczepanik, Wicekanclerz, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
MANDARINE jest partnerem rzetelnym i nietuzinkowym. Pracownicy tej firmy potrafią merytorycznie uzasadniać swoje stanowisko, ale jednocześnie słuchają rozmówców.
— Barbara Szczepanik, Wicekanclerz, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Jak doszło do rozpoczęcia współpracy Państwa uczelni z MANDARINE Project Partners?

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, realizując w coraz szerszym zakresie programy studiów podyplomowych, poszukuje partnerów-praktyków. Dlatego od pięciu lat współpracujemy z MANDARINE Project Partners. Prowadzimy razem Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami. Początek naszej współpracy był dość nietypowy. Władze uczelni, chcąc poprawić umiejętności pracowników w zakresie zarządzania projektami, zamówiły szkolenie w firmie MANDARINE. Zajęcia były prowadzone perfekcyjnie. Stąd pomysł wspólnej realizacji studiów podyplomowych.

Czy prowadzone wspólnie zajęcia są dobrze odbierane przez słuchaczy?

Studia te cieszą się wielkim zainteresowaniem. Co roku wzrasta liczba chętnych do uczestnictwa w zajęciach. Doszło do tego, że nie jesteśmy w stanie przyjąć wszystkich kandydatów. Moim zdaniem popularność tych studiów wynika z dwóch przyczyn.

Po pierwsze, są realizowane przez profesjonalistów. Jakość i for- ma zajęć prowadzonych przez pracowników MANDARINE, a także wymagania stawiane przed uczestnikami powodują, że wykłady są przyjemnością. Pokazują jednocześnie, że treści przekazywane na zajęciach mogą być niezwykle przydatne w codziennej pracy.

Po drugie, sama tematyka jest niezwykle aktualna i atrakcyjna dla potencjalnych pracodawców. Umiejętności nabywane w trakcie studiów przekładają się bezpośrednio na sukces firmy. Warto również zwrócić uwagę na to, iż prezes MANDARINE, Marek Kowalczyk, który jest autorem programu studiów, każdego roku modyfikuje go, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom słuchaczy i uwzględniając najnowsze zdobycze wiedzy w interesującym nas zakresie.

Jak układa się Państwa współpraca z MANDARINE?

Historia współpracy z MANDARINE pokazuje jedno: jest to partner rzetelny i nietuzinkowy. Pracownicy tej firmy potrafią merytorycznie uzasadniać swoje stanowisko, ale jednocześnie słuchają rozmów- ców. Rzetelnym, gdyż nigdy się nie zdarzyło, żeby jakiekolwiek ustalenia zostały przez MANDARINE złamane.

Co Wyższa Szkoła Bankowa zyskała dzięki współpracy z MANDARINE?

Och, korzyści jest sporo. Na przykład od trzech lat WSB wspólnie z MANDARINE szkoli i kształci m.in. pracowników Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. Miasto to jest uznawane za jedno z najlepiej zarządzanych w Polsce. Stanowi to dobrą rekomendację dla szkoleń prowadzonych przez MANDARINE.