Powakacyjne podsumowanie i plany na przyszłość

Dla tych z Was, którzy nie śledzą moich wpisów na Facebooku, powakacyjny przegląd wybranych wydarzeń z ostatniego czasu oraz najważniejsze plany na przyszłość.

Plany na przyszłość

Będę dzielił się wiedzą o eliminacji zławiel i sposobach przyspieszania realizacji projektów na studiach podyplomowych.

Również w tym roku inauguracja we Wrocławiu unikatowego w skali kraju kierunku Teoria ograniczeń w rozwiązywaniu problemów biznesowych.

Podsumowanie ostatnich wydarzeń