Back to All Events

EY Moduł 3. Zarządzanie ryzykiem i złą wielozadaniowością w projekcie


 • Ernst and Young Academy of Business Al. Armii Ludowej 26 Warszawa Poland (map)

Moduł ten daje wszystko, co potrzebne, by:

 • Skutecznie zarządzać możliwymi do przewidzenia ryzykami w projekcie.
 • Efektywnie poradzić sobie z natłokiem zadań - zarówno biorących się i z projektu, jak i spoza niego.
 • Elastycznie zarządzać projektami w bardzo zmiennym otoczeniu

Przekazywana wiedza i umiejętności dotyczą dwóch odrębnych obszarów: zarządzania ryzykiem w projekcie oraz zarządzania realizacją zadań i „mikroprojektów".

Po ukończeniu tego modułu, uczestnicy będą potrafili:

 • Opracować plan zarządzania ryzykiem i rejestr ryzyk w projekcie.
 • Zastosować kanban do zarządzania portfelem projektów, projektami typu agile i codziennymi zadaniami.

Wiedza z zakresu zarządzania ryzykiem jest niezbędna do wyeliminowania z projektu jak największej ilości możliwych do przewidzenia niekorzystnych wypadków. Mimo, iż jest to zdumiewająco proste, większość ludzi tego nie robi — płacąc za to wysoką cenę. Podczas modułu analizujemy rzeczywiste projekty zgłoszone przez uczestników.

Projekty bardzo często „stoją" z trywialnych powodów: ktoś zapomniał, że ma do kogoś zadzwonić, zgubił notatki ze spotkania, zapomniał powiedzieć coś szefowi przed jego wjazdem na długi urlop. Jednocześnie doświadczamy natłoku zadań: przepełnionej poczty głosowej i setek pozostawionych bez odpowiedzi wiadomości email.

Dzień 1. Zarządzanie ryzykiem w projekcie

PMBOK® Knowledge Areas: 11.1, 11.2, 11.3, 11.5, 11.6

 • Jak zidentyfikować ryzyka w projekcie?
 • Jak określić ich priorytety?
 • Jak zdefiniować działania zapobiegawcze?
 • Jak opracować plany awaryjne?
 • Jak monitorować ryzyka przy wykorzystaniu rejestru ryzyka?

Dzień 2 Kanban: zarządzanie portfelem projektów, projektami agile i zadaniami

PMBOK® Knowledge Areas: n/a

 • Czy to prawda, że zła wielozadaniowość jest główną przyczyną opóźnień w projektach?
 • Co to jest zła wielozadaniowość? Jak odróżnić ją od dobrej wielozadaniowości.
 • Jaka jest kluczowa przyczyna wielozadaniowości?
 • W jaki sposób wykorzystać kanban do szybkiego i trwałego wyeliminowania złej wielozadaniowości?
 • Jak przy pomocy kanbanu zarządzać projektami agile?