Back to All Events

Wykorzystanie narzędzi myślowych TOC do usprawniania procesów biznesowych: Wskazówki praktyczne na konferencji Knowledge Management

  • PAIiIZ ul. Bagatela 12 00-585 Warszawa Polska (map)

Główne punkty wystąpienia Marka Kowalczyka:

  • Na czym polega koncepcja zarządzania procesami biznesowymi wg teorii ograniczeń Goldratta — proces ciągłego doskonalenia (POOGI)?
  • Studium przypadku firmy, w której wystąpiły duże problemy w realizacji podstawowego procesu biznesowego.
  • W jaki sposób narzędzia myślowe i technika chmury pomagają rozwiązać problemy biznesowe?

Udział w konferencji jest bezpłatny, rejestracja na stronie organizatora.