Back to All Events

„Zławiel: Wróg efektywności nr 1” na konferencji Myśleć Jak Milionerzy

Najprostszym sposobem na skokowe zwiększenie tempa pracy jest radykalne zmniejszenie ilości spraw, którymi się naraz zajmujemy.
— Marek Kowalczyk

Zła wielozadaniowość (zławiel) to sytuacja, w której jednoczesna realizacja zbyt dużej ilości pracy (zadań, projektów, zleceń) prowadzi do wydłużenia czasu i obniżenia jakości — zamiast spodziewanego przyspieszenia. Obserwując spadające tempo pracy ludzie powiększają liczbę otwartych tematów, tym samym napędzając błędne koło złej wielozadaniowości.

Niestety, szkodliwość złej wielozadaniowości nie jest powszechnie uznawana. Żadna z wiodących metod poprawy wyników nie poświęca jej należytej uwagi — z wyjątkiem teorii ograniczeń (theory of constraints) Goldratta. Zła wielozadaniowość jest postrzegana nie tylko jako niezmienna składowa współczesnego otoczenia biznesowego: jak zauważa Goldratt w „Wolności wyboru”, ludzie przyzwyczajają się do długotrwałych poważnych problemów, a nawet zaczynają uważać je za coś pozytywnego.