Back to All Events

Wystąpienie "Jak zrealizować projekty na czas, gdy to niemożliwe?" na ERP TRENDS

  • Millenium Plaza Golden Floor 123A Aleje Jerozolimskie Warszawa, mazowieckie Poland (map)
syndrom studenta
Brzmi to paradoksalnie, ale jest prawdziwe: żeby zrealizować projekt na czas trzeba pozwolić na to, by poszczególne zadania się spóźniały
— Marek Kowalczyk

Projekty zazwyczaj się opóźniają, więc zarządzające nimi osoby wyznaczają ścisłe terminy zakończenia zadań. To złe podejście do planowania czasu projektu. Każde z tych zadań prawdopodobnie i tak nie będzie wykonane w terminie, a zawarty w nim „bufor czasowy” zostanie w całości zmarnowany. Metoda łańcucha krytycznego pozwala realizować projekty szybciej, określając centralny bufor czasu dla projektu i inaczej podchodząc do zarządzania realizacją poszczególnych zadań.

Aby zrealizować projekt na czas:

  1. Upewnij się, że warto realizować go na czas.
  2. Określ logiczną sekwencję zadań w projekcie (sieć projektu).
  3. Określ, kto odpowiada za realizację poszczególnych zadań.
  4. Przypisz kluczowe zasoby.
  5. Określ agresywne czasy realizacji poszczególnych zadań w projekcie.
  6. Opracuj harmonogram, który zawiera centralne bufory czasowe.
  7. Aktywnie zarządzaj realizacją projektu.

Więcej informacji na stronie wydarzenia.