Back to All Events

Wystąpienie "Zła wielozadaniowość — wróg nr 1 efektywnego zarządzania sprzedażą" na konferencji sprzedażowej Forum Media

  • Airport Hotel Okęcie 24 17 Stycznia Warszawa, mazowieckie Poland (map)
Najprostszym sposobem na skokowe zwiększenie tempa pracy jest radykalne zmniejszenie ilości spraw, którymi się naraz zajmujemy.
— Marek Kowalczyk
zła wielozadaniowość

Zła wielozadaniowość (zławiel) to sytuacja, w której jednoczesna realizacja zbyt dużej ilości pracy (zadań, projektów, zleceń) prowadzi do wydłużenia czasu i obniżenia jakości — zamiast spodziewanego przyspieszenia. Obserwując spadające tempo pracy ludzie powiększają liczbę otwartych tematów, tym samym napędzając błędne koło złej wielozadaniowości.

Niestety, szkodliwość złej wielozadaniowości nie jest powszechnie uznawana. Żadna z wiodących metod poprawy wyników nie poświęca jej należytej uwagi — z wyjątkiem teorii ograniczeń (theory of constraints) Goldratta. Zła wielozadaniowość jest postrzegana nie tylko jako niezmienna składowa współczesnego otoczenia biznesowego: jak zauważa Goldratt w „Wolności wyboru”, ludzie przyzwyczajają się do długotrwałych poważnych problemów, a nawet zaczynają uważać je za coś pozytywnego. Vide ogłoszenia o pracę, które wśród wymagań umieszczają zdolność do pracy wielozadaniowej.

Więcej informacji na stronie organizatora.