Back to All Events

MBA DAY "Zła wielozadaniowość — podstępny wróg zarządzania" WSB Wrocław

  • WSB Wrocław sala 102, budynek B 29/31 Fabryczna Wrocław, Województwo dolnośląskie Poland (map)

Zła wielozadaniowość (#zławiel) to sytuacja, w której jednoczesna realizacja zbyt dużej ilości pracy (zadań, projektów, zleceń) prowadzi do wydłużenia czasu i obniżenia jakości - zamiast spodziewanego przyspieszenia.

W trakcie spotkania:

  • Poznasz zjawisko złej wielozadaniowości i jego negatywny wpływ na produktywność w biznesie i w życiu codziennym.
  • Zrozumiesz podstępny mechanizm powstawania zławiel.
  • Na przykładzie studium rzeczywistego przypadku znanej polskiej spółki giełdowej poznasz szczegółową procedurę wdrożeniową dla redukcji zławiel przy pomocy kanbanu.

Spotkanie jest adresowane do kadry menedżerskiej, która:

  • Doświadcza przeciążenia wynikającego z realizacji zbyt dużej ilości tematów jednocześnie,
  • Zmaga się z opóźnieniami w realizacji projektów i zadań,
  • Ma trudności w uzyskaniu rzetelnej informacji o realnym postępie prac w kluczowych dla firmy projektach.