Back to All Events

Czy proces rozwoju nowych produktów jest procesem?

  • Golden Floor Plaza Al. Jerozolimskie 123A Warszawa (map)

W wielu firmach powstają w wyniku procesu NPD (new product development) nowe produkty/usługi.

Jednak w codziennej pracy z klientami spotykam się często z zagorzałymi dyskusjami, czy dana aktywność jest procesem czy projektem. Typowymi przykładami takich kontrowersji są właśnie rozwój nowych produktów czy też ekspansja sieci handlowej.

Ta z pozoru czysto abstrakcyjna dyskusja ma jednak olbrzymie znaczenie praktyczne, jeśli chodzi o dobór narzędzi zarządczych. Zgodzimy się przecież, że nie zarządzanie procesem przy pomocy narzędzi projektowych — lub odwrotnie — jest błędem.

Tematem wystąpienia będzie jednoznaczne rozwikłanie tego zagmatwanego zagadnienia.

Earlier Event: November 21
AGILE BUSINESS WORKSHOP