Back to All Events

"Czym się różni proces od projektu?" - Wystąpienie na konferencji Success Point.

  • Dago Centrum ul. Rondo Onz 1 Warszawa Poland (map)

Według Project Management Institute (PMI) :

„Projekt można zdefiniować jako tymczasowe przedsięwzięcie podjęte w celu wytworzenia unikalnego produktu lub usługi. Projekty różnią się od innych ciągłych działań operacyjnych w organizacji tym, że — w odróżnieniu od operacji — projekty mają określony początek i koniec; mają ograniczony czas trwania.”

Definicja ta wydaje się bardzo precyzyjna, jednak w codziennej pracy z klientami spotykam się często z zagorzałymi dyskusjami na temat tego, czy dana aktywność jest projektem czy procesem/działalnością operacyjną. Typowymi przykładami takich kontrowersji są: rozwój nowych produktów czy też ekspansja sieci handlowej.

Ta z pozoru czysto semantyczna dyskusja ma jednak olbrzymie znaczenie praktyczne, jeśli chodzi o dobór narzędzi zarządczych. Zgodzimy się przecież, że nie zarządzanie procesem przy pomocy narzędzi projektowych — lub odwrotnie — jest błędem.

Tematem prelekcji będzie jednoznaczne rozwikłanie tego zagmatwanego zagadnienia.