Łańcuch krytyczny jest metodą, która w ostatnich latach zyskuje na uwadze zarówno firm zajmujących się projektami, jak i kierowników projektów. Metoda – wg swoich założeń – pozwala na znaczne skrócenie czasu trwania projektów, a jej zalety zyskują na znaczeniu w pełni w środowisku wieloprojektowym, w którym od wielu zespołów projektowych wymaga się jednoczesnego realizowania wielu przedsięwzięć, mających istotny wpływ na cały biznes.[…]

Grzegorz Zajączkowski, Project Manager, Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris SA
Wdrożenie łańcucha krytycznego było przełomowym krokiem dla zespołów projektowych w Laboratorium Kosmetycznym Dr Irena Eris.
— Grzegorz Zajączkowski, Project Manager

Wcześniejsze próby usprawnień w sferze wdrożeń nowych linii produktowych [w Laboratorium Kosmetycznym Dr Irena Eris SA] bazowały głównie na próbach zastosowania centralnego narzędzia informatycznego w celu poprawy komunikacji w licznych zespołach oraz sprawnego dostarczania zagregowanej informacji o postępach prac dla Zarządu. Te działania napotkały jednak sprzeciw zespołów produkcyjnych. Sprzeciw ten wynikał z tego, że główne korzyści z wdrożenia były widoczne przede wszystkim na poziomie komitetu sterującego projektami, czy Zarządu, a dla zespołu oznaczały jedynie więcej pracy i inne niedogodności […].

Fever chart dla jednego projektu

Fever chart dla jednego projektu

Wdrożenie łańcucha krytycznego było przełomowym krokiem dla zespołów projektowych w Laboratorium Kosmetycznym Dr Irena Eris. Szczególnie istotna jest aktualność informacji o postępach prac, poprawa komunikacji pomiędzy Komitetem Sterującym, kierownikami i członkami zespołów projektowych, określenie mierzalnego ryzyka niedotrzymania terminu zakończenia każdego projektu i nadanie priorytetów wszystkim zadaniom w programie.

Fever chart dla portfela projektów

Fever chart dla portfela projektów