Wersja jednoprojektowa

Ta wersja jest przeznaczona dla kierowników projektów, którzy chcą zaplanować i wykonać pojedynczy projekt metodą łańcucha krytycznego. Istnieje możliwość importu planu projektu z MS Project i konwersji na plan wg łańcucha krytycznego. Po zwolnieniu projektu do realizacji, można śledzić postępy w projekcie i status projektu wg zużycia bufora.

Wersja CCPM Entry Edition jest dostępna wyłącznie dla jednego użytkownika i dla dwóch jednocześnie aktywnych projektów. Użytkownik może stworzyć dowolną ilość projektów ze statusem „Not Released”.

Wersja wieloprojektowa

Wersja Enterprise Edition jest przeznaczona dla organizacji projektowych, którzy zarządzają portfelem projektów, z wieloma użytkownikami i zasobami — przede wszystkim dla biur projektów (PMO).

  • LYNX działa w technologii Microsoft ClickOnce jako aplikacja typu smart client, dająca dostęp on-line do znajdującego się w chmurze serwera

  • Podano ceny netto w euro/mc dla hostingu na serwerach dostawcy

  • Za dopłatą możliwa jest instalacja w chmurze prywatnej lub na własnych serwerach klienta

  • Moduł zarządzanie zasobami jest zawsze dostępny

  • Liczy się użytkowników LYNX oraz zasoby pracujące w projektach lub przypisane do projektów

  • Minimalny czas trwania abonamentu 6 miesięcy