Kliknij na zdjęcie, aby dowiedzieć się więcej...

Wartość MANDARINE Project Partners można zmierzyć realnymi korzyściami, które ja — klient — otrzymuję od tej firmy na co dzień.
— Grzegorz Słupski, Z-ca Dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego, Polska Grupa Energetyczna SA
 
Przez pierwsze pół roku współpracy spotykaliśmy się około ośmiu-dziesięciu razy. Przygotowaliśmy i wdrożyliśmy dziesięć projektów zgodnie z zaproponowaną, zaakceptowaną i przystosowaną do naszych potrzeb metodologią.
— Barbara Fichtel, Dyrektor Personalny, Grupa ITI
 
Dr Alex Klarman, President, Goldratt Institute Israel
MANDARINE dzięki swemu profesjonalizmowi jest cenionym ekspertem w zakresie zarządzania projektami oraz wdrażania rozwiązań i narzędzi teorii ograniczeń.
— Dr Alex Klarman, President, Goldratt Institute Israel
Podstawową wartością MANDARINE są ludzie, z szeroką wiedzą praktyczną i bogatym warsztatem merytorycznym, otwarci na nowe doświadczenia.
— Michał Chlebowski, Menedżer ds. Rozwoju i Sprzedaży, Ernst & Young Academy of Business
 
MANDARINE jest partnerem rzetelnym i nietuzinkowym. Pracownicy tej firmy potrafią merytorycznie uzasadniać swoje stanowisko, ale jednocześnie słuchają rozmówców.
— Barbara Szczepanik, Wicekanclerz, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu