Radosław J. Miler, Project Manager

Radosław J. Miler, Project Manager

 

Radosław J. Miler Specjalista w zakresie zarządzania projektami, budowania wizerunku, technik autoprezentacji, zarządzania zespołem oraz rekrutacji i selekcji. Praktyk w obszarze negocjacji i coachingu. Ekspert portalu Wirtualna Polska w obszarze komunikacji werbalnej i niewerbalnej w biznesie. W latach 2008-2009 stały doradca ds. zarządzania Podkomisji Stałej ds. Energetyki Komisji Gospodarki Sejmu RP VI Kadencji.

Pracował jako dziennikarz radiowy oraz specjalista w zakresie public relations. Kierował działem marketingu w ramach największej instytucji edukacyjnej w Polsce. Pracując jako project manager zdobywał doświadczenie w prowadzeniu i wdrażaniu projektów strategicznych, badawczych, sprzedażowych oraz współfinansowanych z funduszy zewnętrznych, w tym Unii Europejskiej.

Uczestnik wielu biznesowych szkoleń specjalistycznych (m.in. z zakresu efektywnego komunikowania, zarządzania procesowego, e-learningu, zarządzania strategicznego, Public Relations, wystąpień publicznych, sponsoringu, marketingu, technik rekrutacji i selekcji, telemarketingu, teorii ograniczeń, narzędzi jakości i technik rozwiązywania problemów w organizacji, zarządzania ryzykiem).

Jest wykładowcą zarządzania projektami w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.