Zarządzanie Projektem — Studia na WSB we Wrocławiu

Według badań Standish Group aż 88% projektów kończy się niepowodzeniem mimo stosowania tradycyjnych metod zarządzania i drogiego oprogramowania. Przekroczenia budżetu, niedotrzymanie terminów i niska jakość wykonanych prac przy jednoczesnym przemęczeniu zespołów projektowych to najczęstsze problemy.

Studia Zarządzanie Projektem pozwalają poznać najskuteczniejsze metody zarządzania projektem i portfelem projektów, m.in. metodę łańcucha krytycznego, dzięki któremu można realizować dwa razy więcej projektów w dwa razy krótszym czasie.

 
wroclaw_15.png
foto233x134_43.jpg
Wybór tych studiów to strzał w dziesiątkę. Poznałam ludzi pracujących w różnych branżach, co wpłynęło pozytywnie na możliwość wymiany doświadczeń. Dzięki wykładowcom praktykom, ich wiedzy i umiejętnościom podnoszę swoje kwalifikacje i pogłębiam wiedzę z zakresu zarządzania projektami. Zderzam się tu z wiedzą zupełnie mnie zaskakującą i czasami niełatwą do zaakceptowania, ale po zweryfikowaniu metod stosowanych przeze mnie wcześniej i tych nowych wiem, że zwyciężają te drugie!
— Sylwia Gajewska, słuchaczka kierunku Zarządzanie Projektem
Zarządzanie projektami to wiedza praktyczna. Dlatego idea tych studiów jest prosta: Student zarządza realizacją sensownego projektu metodą łańcucha krytycznego przez 100 dni, a my mu w tym pomagamy. Jest tylko jeden sposób, żeby zdać: Trzeba naprawdę umieć zarządzać projektami! Zapraszam praktyków; łowcom dyplomów dziękuję.
— Marek Kowalczyk, kierownik merytoryczny kierunku
MANDARINE Marek Kowalczyk.jpg

Program studiów

Lektury obowiązkowe

Zapisz się.png