omasz Wrzesiewski, Senior Project Manager

omasz Wrzesiewski, Senior Project Manager

Tomasz Wrzesiewski Specjalista w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi, organizacyjnymi i marketingowymi; przez 6 lat kierował sprzedażą firmy handlowej osiągającej znaczące sukcesy na rynkach europejskich.

Posiada doświadczenie w zakresie wdrażania projektów strategicznych m.in. zarządzał restrukturyzacją dużych firm produkcyjnych i usługowych oraz organizacji publicznych. Realizował m.in. projekt wdrożenia sieci sprzedaży agencyjnej w międzynarodowej firmie oraz proces zarządzania projektami w międzynarodowych organizacjach. Współuczestniczył w tworzeniu strategii rynkowej wejścia na rynek południowy firmy z branży FMCG. Kierował też projektami z zakresu produkcji. Ponad dziesięć lat doświadczenia w działalności szkoleniowej.

  • Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris SA: Optymalizacja zarządzania projektami rozwoju nowych produktów

  • LOT AMS: Zarządzanie kluczowymi projektami

  • Sieć handlowa: Proces zarządzania portfelem projektów

  • Marketplanet : Zarządzanie projektami wdrożeniowymi i analiza strategiczna

  • HTL zarządzanie projektami rozwoju nowego produktu

  • Żabka Polska: Koordynacja portfela projektów strategicznych

  • Konsultacje na rzecz Komisji Gospodarki Podkomisji Stałej ds. Energetyki Sejmu RP

  • Parlament Europejski w Brukseli (Biuro Posłanki do Parlamentu): Projekt doradczy

  • Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego: Audyt Regionalnego Programu Operacyjnego

  • Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego: Audyt Komponentu Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wykładowca zarządzania projektami na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu i Poznaniu oraz na Uniwersytecie Warszawskim.