Co robimy?

Pracujemy z firmami, które:

  • doświadczają problemów wynikających ze złej wielozadaniowości,
  • cierpią z powodu opóźnień w realizacji projektów,
  • mają trudności w uzyskaniu wiarygodnej informacji o stanie zaawansowania swoich projektów,
  • zmagają się z niską rentownością prowadzonych projektów.

Jak pracujemy?

Pracujemy zarówno z jednym projektem, jak i z całym portfelem.

  1. Wspólnie z Zarządem ustalamy cele do osiągnięcia (1-2 dni)
  2. Razem z zespołem optymalizujemy harmonogramy (1-2 tygodnie)
  3. Uruchamiamy software do planowania i zarządzania realizacją projektów (3 dni)
  4. Optymalizujemy zarządzanie realizacją projektów (2-3 tygodnie)
  5. Przyjeżdżamy 1-2 razy w tygodniu i wspieramy zespół w realizacji projektów w nowy sposób, póki nowe nawyki nie wejdą im w krew (2-3 miesiące)

Praca z nami zwykle trwa 3-4 miesiące, a namacalne efekty biznesowe pojawiają się po kilku tygodniach. 

Pytania i odpowiedzi

Q: Ile kosztuje wdrożenie?

A: Wdrożenie musi się opłacać, więc Twoja inwestycja zawsze będzie dużo mniejsza, niż uzyskane korzyści. Konkretna kwota zależy od skali i złożoności projektu. Może się okazać, że korzyści z wdrożenia są zbyt małe w stosunku do wymaganej minimalnej inwestycji. Wtedy rekomendujemy, żeby z wdrożenia zrezygnować. Jeśli się nie opłaca, to po co to robić? Aby zainicjować proces wyceny, kliknij tutaj.

Q: Jakich wyników mogę się spodziewać?

A: Główne efekty biznesowe wdrożenia to: skrócenie czasu realizacji projektów o 20-50%, zwiększenie ilości projektów realizowanych tymi samymi zasobami o 10-20% i uzyskanie pełnej kontroli nad realizacją zadań przy znikomym obciążeniu ludzi. Ich efekt finansowy zależy od natury prowadzonych projektów i od kosztu ich opóźnienia. Jeśli chcesz policzyć z nami zysk z wdrożenia, kliknij tutaj.

Q: Czy mogę można przeprowadzić pilotaż?

A: Oczywiście. Niektórzy nasi klienci preferują ten sposób rozpoczęcia pracy z nami. Aby porozmawiać o pilotażu, kliknij tutaj.

Q: Jaką metodę stosujecie? PMI PMBOK? PRINCE2? Łańcuch krytyczny? Metody zwinne?

A: Metoda pracy jest zawsze wtórna względem efektu, który chcemy osiągnąć — to tylko narzędzie. Konkretny sposób pracy wybieramy zawsze w odniesieniu do konkretnych potrzeb klienta. Najczęściej okazują się właściwe: łańcuch krytyczny, metoda wernisażowa i metody zwinne. Aby zacząć rozmowę, kliknij tutaj.

Q: Z jakiego software korzystacie?

A: Software to tylko narzędzie — w niektórych projektach nie ma potrzeby z niego korzystać. Gdy jednak sytuacja tego wymaga, najczęściej sięgamy po LYNX, bo to dobre i tanie rozwiązanie. Zdarza się też, że korzystamy z innych narzędzi. Więcej o software przeczytasz tutaj.

Q: Z jakimi klientami pracowaliście?

A: Na przestrzeni wielu lat pracowaliśmy z bardzą dużą liczbą firm z przeróżnych branż. Częściową listę znajdziesz tutaj.

Q: Czy ofertujecie również szkolenia?

A: Oczywiście! Więcej informacji o naszej ofercie szkoleniowej znajdziesz tutaj.